Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Розділювач.jpg

Розділювач.jpg

Розділювач.jpg

Розділювач.jpg

Абітурієнтам.jpg

А Б І Т У Р І Є Н Т А М

Сертифікати ЗНО:

Обов'язкові:
     1. Українська мова та література;
     2. Математика;

Будь-який інший сертифікат УЦОЯО
Галузь знань за ступенем "бакалавр":
18 - Виробництво та технології 
Спеціальність:
184 - Гірництво

Професійне спрямування:

  • Збагачення корисних копалин
Корисна інформація:

Форма навчання
: денна, заочна.
Кваліфікація:

  • бакалавр - фахівець в галузі гірництва;
  • магістр - гірничий інженер-технолог, дослідник;

Розділювач.jpg


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт