Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Шановні Абітурієнти!


Кафедра "Технологічного інжинірингу переробки матеріалів" є однією з перших, що почала свою роботу з часу заснування Національного ТУ "Дніпровська політехніка", з його віковими традиціями та широким вибором спеціальностей, розвиненими зарубіжними зв'язками і сприятливими умовами для поглибленої підготовки за індивідуальними планами, можливістю отримання другої вищої освіти та військової спеціальності.

Історично склалося, що однією з найцікавіших, перспективних спеціальностей є "Збагачення корисних копалин". 

Джерелом отримання металів, палива, багатьох видів мінеральної сировини, матеріалів для будівництва є корисні копалини. Лише дуже незначна частина з них зустрічається в природі в такій формі і з таким ступенем чистоти, що їх можна використовувати без попередньої спеціальної переробки, тобто збагачення. Тому розробка корисних копалин в більшості випадків складається з двох стадій: видобування та збагачення.

Останнім часом зріс інтерес до розробки техногенних родовищ корисних копалин, тобто відходів виробництва, які десятиліттями накопичувалися на територіях виробничих підприємств (гірничо-збагачувальних, вугільних шахт, металургійних заводів та ін.), а також сміттєвих відходів великих міст. Ці техногенні родовища при незначних капітальних витратах є резервом отримання додаткової кількості чорного, кольорового металів та різного виду промислової сировини.

Кафедра "Технологічного інжинірингу переробки матеріалів" готує фахівців спеціальності 184 "Гірництво" за освітніми програмами:

   "Гірництво" (освітній ступінь бакалавр) та

   "Збагачення корисних копалин" (освітній ступінь магістр).


Форми підготовки – денна, заочна.


Терміни навчання:

– для отримання ступеня "Бакалавр" – 4 роки,

– для отримання ступеня "Магістр" – 1 рік 4 місяця.

Термін навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня “Молодший спеціаліст” для отримання ступеня "бакалавр” на заочній формі складає 3 роки.

Об′єкт діяльності: раціональне використання мінерально-сировинної бази України, удосконалення та розробка технологій переробки мінеральної сировини, визначення споживчих властивостей і технологічної придатності корисних копалин, застосовування сучасних методів їх переробки, забезпечення маловід-ходного екологічно чистого збагачувального виробництва, розробка сертифікатів та стан-дартів на продукцію гірничо-збагачувального комплексу; аудиторська перевірка технологій переробки та збагачення мінеральної сировини.

Вид економічної діяльності: організаційно-управлінська, науково-дослідна та технологічна діяльність на гірничо-збагачувальних підприємствах, і науково дослідних інститутах, організаціях різних форм власності, які розробляють технології збагачення різноманітної мінеральної сировини.


Кваліфікація: фахівець в галузі гірництва, гірничий інженер-технолог, дослідник.

Випускники працюють: гірничими майстрами, начальниками дільниць, дирек-торами гірничо-збагачувальних та дробарно-сортувальних фабрик; технічними директо-рами гірничо-збагачувальних комбінатів; інспектор з якості, інженер зі стандартизації, менеджер збагачувального устаткування, аудитор гірничозбагачувальних підприємств; начальниками технічних та виробничих відділів, фахівцями та керівниками підрозділів проектних інститутів; науковими співробіт-никами та викладачами вищих навчальних закладів, тощо.

Місця проходження практик та працевлаштування після закінчення університету:

operator_09827283232546.jpg

– збагачувальні фабрики холдингових компаній "ДТЕК" (ЦЗФ "Павлоградська", "Добропільська", "Октябрьська"), "Метіннвест" (ГЗК "Центральний", "Північний", "Інгулецький"); ПАТ "Полтавський ГЗК", ТОВ "Єристівський ГЗК"; ДП "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" ("Вільногірський ГМК","Іршанський ГЗК"); ТОВ ВКФ "Велта" та багато інших. Ці підприємства є лідерами в гірничо-збагачувальній галузі України, використовують сучасні технології та устаткування, яке відповідає світовому рівню.

– на підприємствах м. Дніпро ТОВ "Нові технології", "ГТЗ Україна", "Актіс Груп", "Ана-Темс","Кварцит ДМ", "Укрпроммінерал", "Вітлюс", "Єдність" та інші.

Магістри мають можливість брати участь в міжнародній програмі академічної кредитної мобільності Erasmus+ з університетами-партнерами:

– Монтануніверситет Леобену, Леобен (Австрія);

– Фрайберзька гірнича академія, Фрайберг (Німеччина);

Університет Хаену, Хаен (Іспанія).

 

Для вступу необхідні сертифікати ЗНО з предметів:

1 Українська мова та література;

2 Математика;

Будь-який інший сертифікат УЦОЯО


Телефони:   

завідувач кафедри Дрешпак Олександр: 068 308 92 91

приймальної комісії                                           (0562) 745-05-60

механіко-машинобудівного факультету           (0562) 373-07-33

кафедри "ТІПМ"                                                 (0562) 47-03-01.

Будемо раді відповісти на всі Ваші запитання: [контакти] - [детально про кафедру]


Корисна інформація:

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт