Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Історія кафедри                                        Кафедра сьогодні                                          Контакти


Dreshpak.jpg

Кафедру

технологічного інжинірингу переробки матеріалів

очолює кандидат технічних наук, доцент


Дрешпак Олександр СтаніславовичКафедра навчає студентів за галузю знань "18 - Виробництво та технології", спеціальність "Гірництво", котра має наступні професійні спрямування освітньої програми

 • Збагачення корисних копалин; 
 • Якість, стандартизація та сертифікація мінеральної сировини.
 •  

Рівні підготовки:   бакалавр, магістр.

Форма навчання:   денна, заочна, вечірня.         

Учбовий процес забезпечують висококваліфіковані спеціалісти в галузі збагачення корисних копалин, серед яких 3 доктори та 2 кандидати технічних наук. Всього на кафедрі працюють 11 осіб, включаючи наукових співробітників та обслуговуючий персонал.

 Основні наукові напрямки кафедри: 

 • теорія сепараційних процесів та математичне моделювання технологій збагачення корисних копалин; 
 • системний аналіз технологій; 
 • інформаційні технології управління операціями та схемами збагачення; 
 • механіка суспензій при збагаченні корисних копалин; 
 • технології гравітаційної сепарації тонкодисперсних та ультрадисперсних мінеральних часточок; 
 • високоградієнтна магнітна сепарація; 
 • технології переробки техногенних родовищ та рециклінгу вторинних ресурсів; 
 • регенерація оборотної води.

 

Підготовка наукових кадрів здійснюється в аспірантурі та докторантурі з відривом та без відриву від виробництва шляхом наукового керівництва здобувачів.


Історія кафедри                           Кафедра сьогодні                                Контакти

© 2006-2023 Інформація про сайт