Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
шапка.jpg 

За період своєї історії Кафедра технологічного інжинірингу переробки матеріалів стала витоком багатьох сучасних наукових напрямків в області сепарації матеріалів та синтезу технологій збагачення, які заклали основу у розвитку наукових школ гравітаційних та магнітних методів збагачення, процесів дроблення та подрібнення.

Сьогодні, з розвитком обчислювальної техніки, кафедра широко використовує комп"ютерне моделювання та системний аналіз у таких науковых напрямках, як теорія сепараційних процесів та математичне моделювання технологій збагачення корисних копалин; системний аналіз технологій; інформаційні технології управління операціями та схемами збагачення; механіка суспензій при збагаченні корисних копалин; технології гравітаційної сепарації тонкодисперсних та ультрадисперсних мінеральних часточок; високоградієнтна магнітна сепарація; технології переробки техногенних родовищ та рециклінгу вторинних ресурсів; регенерація оборотної води.

Комплексне та раціональне природокористування, а також охорона навколишнього середовища у більшості визначили задачі науково-дослідної роботи, що виконується на кафедрі ТІПМ – «Обґрунтування параметрів обладнання технологічних ліній переробки промислових та твердих побутових відходів з отриманням продуктів для подальшого використання»

У результаті виконання проекту будуть обгрунтовані конструктивні та технологічні параметри обладнання технологічних ліній для:

-         переробки та збагачення шлаків феросплавного виробництва;

-         переробка скляних та будівельних відходів;

-         переробка відходів збагачення комплексних титаноцирконієвих розсипів;

-         переробка та збагачення вугільних шламів, виготовлення брикетів;

-         переробка твердих побутових відходів (модулі вилучення чорних та кольорових металів, модуль вилучення легкої фракції, модуль отримання біогазу з використанням магнітних, електродинамічних та балістичних сепараторів).

Результати практичних та теоретичних досліджень знаходять своє відображення в підручниках та монографіях, науково-методичних рекомендаціях та статтях, більша частина яких публікується у нашому збірнику науково-технічних статей «Збагачення корисних копалин».


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт