Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

За период 2004-2012 гг. на базе кафедры обогащения полезных ископаемых нашими специалистами были проведены следующие научно-исследовательские работы:

ГП-371  (2005-2006)  № ГР0105U000524 “Технология высокоградиентной сепарации концентратов в слабых магнитных полях при магнито-флотационном обогащении магнетитових руд”

Рук. д.т.н., проф. Туркенич А.М.

Отв. исп.:к.т.н., с.н.с. Левченко К.А.

Исп.: с.н.с., к.т.н. Дементьев В.В., н.с. Шатова Л.А., вед. инж. Черныш Н.Н., м.н.с. Миняйло В.Н.

 

ГП-403 (2007-2008) № ГР0107U000373 “Дослідження можливості отримання магнітним методом марганцевих концентратів із відходів, які накопичені в шламосховищах гірничо-збагачувальних комбінатів”

Керівник – д.т.н., проф. Туркеніч О.М.

Відп. викон. к.т.н., с.н.с.Левченко К.А.

Викон.: с.н.с., к.т.н. Дементьев В.В., н.с. Шатова Л.А., пров. інж. Черниш Н.М., лаб. Рудицький А., Полига Д.

 

ГП-430 (2009-2010) № ГР0109U002810 “Наукове обгрунтування екологічно безпечних технологій переробки, вилучення та утилізації корисних компонентів з промислових та твердих побутових відходів”

Керівник – д.т.н., проф. Пілов П.І.

Відп. викон. к.т.н., с.н.с. Гаєвий В.В.

Викон.: н.с. Шутов В.Ю., с.н.с., к.т.н. Лапицький В.М., н.с. Кабакова Н.Г., н.с. Шатова Л.А., м.н.с. Чечель П.О., пров. інж. Черниш Н.М., асп. Лагутенко Р.С., асп. Геращенко С.В.


 

ГП-447 (2011-2012) № ГР 0111U002817 “Обгрунтування параметрів обладнання для переробки та збагачення промислових та твердих побутових відходів

Керівник – д.т.н., проф. Пілов П.І.

Відп. викон. н.с. Шутов В.Ю.

Викон.: с.н.с., к.т.н. Лапицький В.М., н.с. Кабакова Н.Г., н.с. Шатова Л.А., м.н.с. Чечель П.О., пров. інж. Черниш Н.М.

Мета проекту - визначення основних технологічних параметрів обладнання для переробки відходів з отриманням продуктів для подальшого використання.

Основні завдання проекту:

– обґрунтування технологічних параметрів обладнання для збагачення та огрудкування вугільних шламів, органічної складової твердих побутових відходів;

– обґрунтування параметрів технологічних ліній для переробки шлаків феросплавного виробництва, вилучення металофази, а також виробництво шлакощебеню та піскових фракцій;

– обґрунтування параметрів технологічних ліній для поглибленої переробки будівельних відходів та виробництво на їх основі вторинних будівельних наповнювачів для бетонних виробів (пісків та щебеню);

– розробка технологічних параметрів модуля для очищення та подрібнення скляних відходів та виробництво на їх основі сировини для технічного скла та піноскла;

– розробка технологічних параметрів комплексу обладнання для переробки твердих побутових відходів;

– обґрунтування технологічних, конструктивних та режимних параметрів технологічних ліній для переробки відходів збагачення комплексних титано-цирконієвих розсипів.

У результаті виконання проекту буде обґрунтовано конструктивні та технологічні параметри обладнання технологічних ліній для:

– переробки та збагачення шлаків феросплавного виробництва;

- переробки скляних та будівельних відходів;

- переробки відходів збагачення комплексних титано-цирконієвих розсипів;

- переробки та збагачення вугільних шламів та виготовлення брикетів;

- переробки та збагачення твердих побутових відходів (модулі вилучення чорних та кольорових металів, модуль вилучення легкої фракції, модуль отримання біогазу із застосуванням магнітних, електродинамічних та балістичних сепараторів).

Будуть розроблені методичні рекомендації, що передбачається використовувати при проектуванні технологічних ліній та модулів для переробки твердих побутових відходів та збагачення промислових відходів (комплексних титано-цирконієвих розсипів, шлаків феросплавного виробництва, кам'яновугільних шламів, скляних та будівельних).

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт