Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ПІЛОВ 
Петро 
Іванович


Контакти: pilovp@gmail.com 

Тел.: 0562 47-15-22 Доктор техн. наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, член секції гірничої справи Комітету з Державних премій України, міжнародного наукового комітету зі збагачення корисних копалин, голова спеціалізованої вченої ради Д. 08.080.05 спеціальності 05.15 .08 "Збагачення корисних копалин" із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня, заступник голови методичної ради з гірничої справи Міносвіти України, заступник голови експертної ради Державної акредитаційної комісії України, головний редактор науково-технічного збірника "Збагачення корисних копалин", заступник головного редактора "Наукового вісника НТУ ДП", член редколегії журналу "Металургійна та гірничорудна промисловість".

Освіта: 
1) Дніпропетровький гірничий институт в 1971 р., диплом Ш № 316893 гірничого інженера-технолога за спеціальностю «Збагачення корисних копалин»; 2)Дніпропетровький гірничий институт в 1976 р., диплом кандидата технічних наук ТН № 014412 за спеціальностю «Збагачення корисних копалин»; 3)Дніпропетровький гірничий институт в 1984 р., атестат доцента ДЦ № 072749 по кафедрі «Збагачення корисних копалин»; 4)Державна гірнича академія України в 1993 р., диплом доктора технічних наук ДН № 000828 за спеціальностю «Збагачення корисних копалин»; 5)Державна гірнича академія України в 1995 р., атестат професора ПР № 001944 кафедри «Збагачення корисних копалин».

Підвищення кваліфікації: 
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікацїї СПК АЕ №103069 за фахом «Проректори з навчальної роботи ВНЗ III-IV рівня акредитації» Центр інженерної педагогіки при Українській інженерно-педагогічної академії, свідоцтво про підвищення кваліфікацїї СПК АК № 035374 за фахом «Інженерна педагогіка» Пять основних публікацій за напрямком освітньої програми: 1. Измельчение. Энергетика и технология учеб. пособие / Г.Г. Пивняк, Л.А. Вайсберг, В.И. Кириченко, П.И. Пилов, В.В. Кириченко. - Москва : Изд. дом "Руда и Металлы", 2007. – 293 с. 2. Кармазин В. В. Расчеты технологических показателей обогащения полезных ископаемых: учеб. пособие / В.В. Кармазин, И.К. Младецкий, П.И. Пилов; Московский гос. горн. ун-т. – 2-е изд., стереотип. – Москва: МГГУ, 2009. – 225 с. 3. Технолого-экологический инжиниринг при обогащении полезных ископаемых: учеб. пособие / А.Д. Полулях, П.И. Пилов, А.И. Егурнов, Д.А. Полулях; Государственное высшее учебное заведение "Национальный горный университет". – Днепропетровск: НГУ, 2012. – 712 с. + CD. 4. Pilov P. I. Technological management in coal preparation on the basis of information technologies / P. I. Pilov // XVIII International coal praperation congress, 28 June-01 July 2016, Saint-Petersburg, Russia. – Switzerland: Springer, 2016. – Vol. I. – P. 273-278. 5. Випробування і контроль процесів збагачення корисних копалин: Навчальний посібник - І.К. Младецкий, П.І. Пілов, К.А. Левченко, Я.Г.Куваєв – Дніпро: Журфонд, 2019. - 204 с.

Дисципліни, що викладає:
Технологічний менеджмент у збагаченні корисних копалин на основі інформаційних технологій. 
Гравітаційні процеси збагачення корисних копалин 
Проектування збагачувальних фабрик 
Перспективні технології збагачення корисних копалин 
Гідроаеро-механічні процеси

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт