Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

МЛАДЕЦЬКИЙ 

Ігор 

Костянтинович

доктор технічних наук, професор кафедри ТІПМ

Кімната: 2/25

Тел.: 47-03-01, 2-83

 


http://orcid.org/0000-0002-6159-6819 https://scholar.google.com.ua/citations?user=MHVe4G8AAAAJ&hl=uk
Автобіографічні відомості

Народився 14 квітня 1944 р. у м. Караганда, Казахстан. Закінчив середню школу у 1961 р. Вища освіта – Харківський інститут гірничого машинобудування, автоматики, та обчислювальної техніки (університет радіоелектроніки) за фахом гірничий інженер-електромеханік з автоматизації. У 1967-68 рр. працював у Донецькому налагоджувальному управлінні на дільниці під'ємних машин. З 1968 р. і донині працюю у НГУ. Інженер НДС, молодший науковий співробітник(1970) кафедри автоматизації виробничих процесів, кандидат технічних наук (1973), асистент (1973), доцент кафедри математичних методів дослідження операцій (1976), доктор технічних наук (1992), професор кафедри збагачення корисних копалин (1996). З серпня 1969 р. до березня 1970 р. був на дійсній службі у Радянські Армії командиром батареї реактивних установ (Хабаровськ).

 

Маю нагороду „Відмінник вищої освіти” (2004).

 

Навчальна робота.

Викладаю дисципліни:

Технологічні задачі у збагаченні корисних копалин, Синтез технологій збагачення корисних копалин, Випробування та контроль у ЗКК, Теоретичні основи сепараційних процесів, Випробування та контроль процесів збагачення корисних копалин, Основи технологічного інжинірингу у збагаченні корисних копалин. 

За час роботи на кафедрі математичних методів дослідження операцій викладав дисципліни: Теорія ймовірностей та математична статистика, Математичні задачі електроенергетики,  Теоретичні основи кібернетики,  Основи наукових досліджень, Великі системи управління.

 

Сфера наукових інтересів, поточні дослідження

Виміри якісних показників залізних руд, що транспортуються у вигляді пульпових потоків.(монографія „Контроль качества железорудного сырья” 1976 р.).

Теоретичні основи розділу тонкоздрібнених флокулюючих часток (докторська дисертація, 1992р).

Теоретичні оцінки параметрів розкриття цінних мінералів, що є украпленими (монографія, 1999р)

Наукові основи побудування збагачувальних технологій, побудування потрібних технологічних характеристик збагачувальних апаратів із заданими властивостями (навчальний посібник, 2006р).

Обґрунтування мінімальних мас проб при випробуванні сировини.

 

Автор180 наукових праць, у т.ч. 15 винаходів.

Поточні дослідження – системи управління технологічними процесами з великою інерцією.

Основні публікації.

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт