Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Березняк.jpg

БЕРЕЗНЯК

Олена Олександрівна

Гірничий інженер з дослідницьким рівнем діяльності, зав. лабораторії


Закінчила 2009 року Національний гірничий університет за спеціальністю «Збагачення корисних копалин»

Кафедра технологічного інжинірингу переробки матеріалів володіє досить широкою та сучасною лабораторною базою. До її складу входять: лабораторія дослідження корисних копалин на збагачуваність; лабораторії для дослідження флотаційних, гравітаційних та магнітних методів збагачення; лабораторія контролю якості сировини; науково-дослідна лабораторія поліградієнтної магнітної сепарації; науково-дослідна лабораторія спеціальних та комбінованих методів збагачення корисних копалин.

Олена Олександрівна виконує роботу зав. лабораторії, а саме:

- Готує матеріальну базу для проведення лабораторних занять із студентами, організовує видачу та прийом від студентів літератури та приладів, необхідних для проведення лабораторних робіт.

- Забезпечує умови для нормальної роботи викладацького складу шляхом підтримання в порядку робочих місць та загального порядку на кафедрі.

- Забезпечує співробітників необхідними для роботи обладнанням, матеріалами та інш.

- Бере участь у наукових дослідженнях кафедри.

- Надає допомогу науковим співробітникам кафедри, аспірантам, магістрам у підготовці та проведенні експериментів, виготовленні необхідного обладнання

- Надає різноманітну допомогу в дослідницькій роботі докторантів.

- Приймає участь в збиранні та обробці матеріалів в ході досліджень згідно затвердженої програми робіт.

- Обробляє, систематизує та оформлює результати досліджень, вимірів, веде їх облік.

- Проводить підбір даних з літературних джерел, реферативних, інформаційних видань, нормативно-технічної документації, відповідно з встановленим завданням.

- Бере участь в оформленні та складанні звітів з наукових тематик кафедри.

- Надає допомогу викладачам у підготовці необхідного ілюстративного матеріалу та наочного приладдя для практичних і лабораторних робіт.

- Здійснює технічний нагляд за справністю електричних апаратів, приладів, систем управління та іншого обладнання лабораторії.

- Веде журнал адміністративно-громадського контролю за станом та виконанням правил техніки безпеки та Паспорт санітарно-технічного стану кафедри ТІПМ.

- Бере участь в профорієнтаційнїй роботі кафедри.

© 2006-2021 Інформація про сайт