Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Теми дипломних робіт студентів груп ГТЗ-08  та  ГТЯ-08

 кафедри збагачення корисних копалин

у 2012-2013 навчальному році

 

 

№ п/п

ПІБ

Найменування теми

Керівник

Група ГТЗ-08

1.

Белевщук Сергій Юрійович

Розробка технології дроблення залізистих кварцитів на ПГЗК, забезпечуючий зниження крупності дробленої руди перед подрібненням.

Пілов П.І., професор

2.

Ганзюра Владислав Олександрович

Розробити технологічні рішення щодо удосконалення технології збагачення антрациту на ГЗФ «Центросоюз» з метою отриман-ня концентрату з зольністю менше 20%.

Полулях О.Д., професор

3.

Гац Вероніка Сергіївна

Удосконалення технології переробки рудних писків в умовах Іршанського ГЗКа.

Кривощоков В.І., доцент

4.

Кленовий Андрій Анатолійович

Удосконалення технології збагачення магнетитових кварцитів в умовах Північного ГЗКа.

Левченко К.А., доцент

5.

Москаленко Світлана Володимирівна

Удосконалення технології збагачення коксую чого вугілля в умовах ЦЗФ «Добропільська».

Левченко К.А., доцент

6.

Савченко Микола Олександрович

Удосконалення технологічної схеми ГЗК «Єрістовський»..

Полулях Д.О., доцент

Група ГТЯ-08

№ п/п

ПІБ

Найменування теми

Керівник

1.

Сидоренко (Дубовик) Анна Андріївна

Підвищення якості і відходу мілкого концентрату при переробки вугільного шламу в умовах ЦЗФ «Узловська».

Кривощоков В.І., доцент

2.

Дубовик Євгенія Василівна

Переробка і якість вугільних шламів в умовах ЦЗФ «Комендантська».

Кривощоков В.І., доцент

3.

Мєлков Сергій Юрійович

Розробити технологічні рішення щодо зниження вологи концентрату до 10% в умовах ГЗФ «Центросоюз» без застосування термічного сушіння.

Полулях Д.О., доцент

4.

Назаревич Аліса Геннадіївна

Розробка технологічної схеми збагачення графітової руди з одержанням особливо чистого концентрату.

Анісімов М.Т., доцент

5.

Рудик Надія Іванівна

Удосконалення технології збагачення кумнінгтоніто-магнетитових кварцитів в умовах ПГЗКа.

Горобець Л.Ж., професор

6.

Соколова Анна Олександрівна

Отримання максимального виходу концентрату в умовах Полтавського ГЗК.

Младецький І.К., професор

7.

Стовбун Сергій Станіславович

Розробити технологію вилучення додаткового палива з відходів мулонакопичувача ГЗФ «Павлоградська» з зольністю до 30% і вологою до 30%.

Полулях Д.О., доцент

8.

Сідак Володимир Федорович

Удосконалення технології збагачення магнетитових кварцитів з метою підвищення її ефективності.

Березняк О.О., доцент

9.

Тарасова Наталія Олександрівна

Розробка технологічних рішень підвищення колективного концентрату в умовах сировинної бази ВГМК.

Цибулько Л.О., доцент

10.

Чорноморський Станіслав Сергійович

Визначити продуктивність та розробити технологію переробки породного відвалу № 28 ДП «Луганськвугілля» з метою отримання енергетичного концентрату у кількості 7 т/рік  і зольністю не більше 23%.

Полулях О.Д., професор

11.

Чугай Яна Олександрівна

Вивчення можливості підвищен-ня якості рутілового концентрату в умовах Вільногірського ГМК.

Тюря Ю.І., доцент

© 2006-2020 Інформація про сайт