Національний гірничий університет — відповідність Часу

Шановні абітурієнти !


малюнок-2.jpgКафедра збагачення корисних копалин є однією з перших, що почала свою роботу з часу заснування Національного гірничого університету, з його віковими традиціями та широким вибором спеціальностей, розвиненими зарубіжними зв'язками і сприятливими умовами для поглибленої підготовки за індивідуальними планами, можливістю отримання другої вищої освіти та військової спеціальності.

Історично склалося, що однією з найцікавіших, перспективних спеціальностей є "Збагачення корисних копалин".

Джерелом отримання металів, палива, багатьох видів мінеральної сировини, матеріалів для будівництва є корисні копалини. Лише дуже незначна частина з них зустрічається в природі в такій формі і з таким ступенем чистоти, що їх можна використовувати без попередньої спеціальної переробки, тобто збагачення. Тому розробка корисних копалин в більшості випадків складається з двох стадій: видобування та збагачення.

малюнок-1.jpgНаскільки раціонально, комплексно буде використовуватися видобута сировина та отримані продукти переробки залежить від технології збагачення, її досконалості й ефективності. Саме тому наші студенти - збагачувачі - вивчають технологічні властивості корисних копалин, процеси і машини для збагачення корисних копалин, сучасні технології первинної переробки мінеральної сировини, методи випробування мінеральної сировини та сертифікації концентратів.

малюнок-3.jpg

Останнім часом зріс інтерес до розробки техногенних родовищ корисних копалин, тобто відходів виробництва, які десятиліттями накопичувалися на територіях виробничих підприємств (гірничо-збагачувальних, вугільних шахт, металургійних заводів та ін.), а також сміттєвих відходів великих міст. Ці техногенні родовища при незначних капітальних витратах є резервом отримання додаткової кількості чорного, кольорового металів та різного виду промислової сировини.

малюнок-4.jpgПід час навчання при виконанні курсових, дипломних робіт освіта студентів спрямована на розробку нових технологічних рішень щодо вдосконалення машин, процесів, технологій збагачення корисних копалин корінних і техногенних родовищ.

Галузь знань за ступенем "бакалавр": 
18 - Виробництво та технології  
Спеціальність: 
184 - Гірництво 
Спеціалізація: 

  • Збагачення корисних копалин
  • Якість, стандартизація та сертифікація мінеральної сировини

Об′єкт діяльності: технологія збагачення корисних копалин, мінеральної сировини; моделювання технологічних схем збагачувального виробництва, розробка технологічного обладнання, стандартизація та сертифікація мінеральної сировини, визначення споживчих властивостей та технологічної придатності мінеральної сировини, складання технічних умов та стандартів на продукцію гірничої промисловості.

Вид економічної діяльності: організаційно-управлінська, науково-дослідна та технологічна діяльність на гірничо-збагачувальних підприємствах, і науково дослідних інститутах, організаціях різних форм власності, які розробляють технології збагачення різноманітної мінеральної сировини.

малюнок-5.jpgКваліфікація: фахівець в галузі гірництва, гірничий інженер-технолог, дослідник.

Випускники кафедри направляються для роботи на гірничо-збагачувальні комбінати, збагачувальні та брикетні фабрики, шахти, розрізи, в науково-дослідні та проектно-конструкторські установи. Працюють на первинних посадах: змінний майстер, диспетчер, інспектор з якості, інженер по стандартизації, інженер-технолог, менеджер збагачувального устаткування, майстер відділу, начальник зміни, начальник цеху, науковий співробітник, викладач вузу.

Будемо раді відповісти на всі Ваші запитання: [контакти] - [детально про кафедру]

© 2006-2017 НГУ Інформація про сайт