Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Список тем дипломних робіт студентів-магістрів груп ГТЗ, ГТЯ-08

кафедри збагачення корисних копалин в 2012-2013 навчальному році

Ф.И.О. студента

Название темы дипломной работы

Руководитель

Група ГТЗ-08

1. Алмейда Аугушто Домингуш

Обґрунтування параметрів класифікації розмагніченого магнетиту у схемі збагачення залізних руд.

Березняк О.О., доцент

2. Базарний Сергій Вадимович

Обґрунтування техноло-гії збагачення марганце-вих шламів з метою підвищення виходу товарного концентрату.

Кривощоков В.І., доцент

3. Попова Оксана Григорівна

Обґрунтування мінімальної точності контролю збагачувальних технологій.

Млалецький І.К., професор

4. Рибейро Елдер Агиналду

Аналітичне дослідження замкнутого циклу подрібнення.

Млалецький І.К., професор

5. Яременко Юлія Юрійовна

Дослідження можливості підвищення якості залізорудного концентрату пачки К32 в умовах Полтавського ГЗК.

Тюря Ю.І., доцент

6. Ясинкевич Анастасія Петрівна

Визначення можливос-тей підвищення якості залізорудного концент-рату із руди К22 в умовах Полтавського ГЗК.

Левченко К.А., доцент

7. Парубець (Кошева) Ганна Сергіївна

Методика отримання максимального виходу концентрату в умовах ВАО ДТЕК ЦЗФ «Добропільська».

Младецький І.К., професор

 

 

 

Група ГТЯ-08

1. Горбачова Анна Павлівна

Научне обґрунтування технології збагачення окисної марганцевої руди в умовах МГЗК з метою підвищення якості концентрату їх вилучення марганцю.

Пілов П.І., професор

2. Перфілова Марія Олексіївна

Виконати дослідження збагачувальності пер-винного та вторинного вугільних шламів ЦЗФ «Антрацит» та удоско-налити технологічну схему фабрики з метою підвищення зольності рідинних відходів.

Полулях О.Д., професор

3. Івченко Ольга Анатолійовна

Дослідження впливу складу рудних писків на показники збагачення при виробництві колективного концентрату в умовах Вільногірського ГМК.

Пілов П.І., професор

© 2006-2020 Інформація про сайт