Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Первуніна Олександра Андріївна.jpg
ПЕРВУНІНА Олександра Андріївна

аспірантка 3-го року навчання кафедри збагачення корисних копалин Державного ВНЗ «Національний гірничий університет»

Кімната: 2/12

Тел.: (0562) 46-99-84; 373-08-29  
E-mail: PervuninaA@yandex.ru Автобіографічні відомості

Народилася у 1989 році в м. Дніпропетровську. Закінчила з відзнакою Національний гірничий університет у 2011 році (кваліфікація – гірничий інженер з дослідницьким рівнем діяльності). Протягом 2010 - 2013 рр. навчалася у МІБО ДВНЗ «НГУ» за спеціальністю «Економіка підприємства», отримала кваліфікацію економіста. 1 листопада 2011 року вступила до аспірантури за спеціальністю 05.15.08 – збагачення корисних копалин.

Тема дисертації – «Вплив складу вхідного продукту на сепараційні характеристики при збагаченні розсипних руд».

Основна тематика наукових досліджень – методи збагачення розсипних руд, гравітаційне збагачення титаноцирконієвих пісків, склад і властивості збагачуваного матеріалу Вільногірського ГМК, принцип і результати роботи конусних сепараторів, властивості сепараційних характеристик процесів збагачення корисних копалин.

Науковий керівник: д.т.н., проф. Пілов Петро Іванович.

Основні наукові публікації

1. Первунина А. А. Зависимость извлечения основных минералов от их содержания в титаноциркониевых рудах Малышевского месторождения // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2011. – Вип. 47 (88). – С. 22 – 24.

2. Первунина А. А. Необходимость учета влияния состава исходного продукта на сепарационные характеристики при обогащении титаноциркониевых руд Малышевского месторождения // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2012. – Вип. 48 (89). – С. 38 – 40.

3. Первунина А. А. О вещественном составе титаноциркониевых россыпей Малышевского месторождения // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2012. – Вип. 50 (91). – С. 52 – 55.

4. Первунина А. А. Современное состояние и проблемы обогащения титаноциркониевого сырья в Украине // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2012. – Вип. 51 (92). – С. 35 - 37.

5. Акустическая информация о работе струйной мельницы. Пилов П.И., Горобец Л.Ж., Бовенко В.Н., Прядко Н.С., Бевзенко Б.Ф., Левченко К.А., Бакум П.А., Первунина А.А. IX Конгресс обогатителей стран СНГ 26—28 февраля 2013 г. Сборник материалов, 2 том. Москва, 2013 г. - с. 463 – 466.

6. Первунина А. А. Влияние состава исходного продукта на сепарационные характеристики конусных сепараторов при обогащении титаноциркониевых песков // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2013. – Вип. 52 (93). – С. 80 - 83.

7. Первунина А. А. Влияние состава исходного продукта на сепарационные характеристики при гравитационном обогащении россыпных руд // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2013. – Вип. 54 (95). – С. 87 - 92.

8. Первунина А. А. Взаимосвязь сепарационных характеристик процессов обогащения полезных ископаемых с составом исходного продукта // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2013. – Вип. 55 (96). – С. 17 - 23.

© 2006-2020 Інформація про сайт