Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


ЦИБУЛЬКО Лариса Олександрівна,

кандидат технічних наук, доцент кафедри збагачення корисних копалин Державного ВНЗ «НГУ»

Кімната: 2/12    

Тел.:  46-99-84;   2-84

 

 


Автобіографічні відомості:

Народилась 28 липня 1938 року в м. Хабаровськ, Росія. Закінчила Донецький політехнічний інститут у 1961 році за фахом гірничий інженер-технолог по збагаченню корисних копалин. З 1961 року й донині працює в НГУ: старший науковий співробітник (1968р.), кандидат технічних наук (1974р.), доцент (1982р.).

Л.О. Цибулько  -  з 1990 р. по 2012р. – вчений секретар кафедри ЗКК, з 1992р. по 2012р. – секретар методичної комісії спеціальності «Збагачення корисних копалин», з 1990р. по 2010р.  – секретар між кафедрального наукового семінару по розгляданню дисертаційних робіт зі спеціальності «Збагачення корисних копалин».

Має нагороди: медаль ВЦСПС за профспілкову працю (1980р.), медаль НГУ «За заслуги» (2011р.).

 

Навчальна робота:

Викладає дисципліни:

-           Основи переробки корисних копалин;

-           Практикум з основ переробки корисних копалин;

-           Методи вивчення збагачувальності корисних копалин;

-           Геотехнології гірництва (Збагачення корисних копалин);

-           Технології використання мінеральної сировини та продукції збагачувальних фабрик;

-           Дослідження корисних копалин на збагачувальність.

 

Сфера наукових інтересів, поточні дослідження

Автор 55 опублікованих в Україні наукових праць та 1 авторське свідоцтво.

    Працювала старшим науковим співробітником по сумісництву по темі ГП-416 «Геотехнологічна валоризація розсипних родовищ України природного та техногенного походження» (2008 – 2009р.р.) та по темі ГП-438  «Розробка нових видів твердого палива на основі сировини техногенного походження».

 

Основні наукові публікації:

1.  Лабораторный практикум по дисциплине «Металлургия, технология угля и неметаллических полезных ископаемых»  / Л. А. Цыбулько.  Днепропетровск, НГУ, 2002г./

2.  Опытное определение измельчаемости магнетитовых кварцитов по параметрам раскрытия / Л.А. Цыбулько  Московский горный институт. Форум горняка.  2005г./

3.   Перспективы применения газоструйного измельчения при обогащении сульфидных руд.  /П.И. Пилов, Л.Ж. Горобец, Л.А. Цыбулько.  Труды семинара № 19.  Днепропетровск, 2005./

4.  Вибір критичної щільності енергії при тонкому здрібненні. //П.И. Пилов, Л.Ж. Горобец, В.Н. Бовенко, Н.С. Прядко, Л.А. Цыбулько.  Науково-технічний журнал «Збагачення корисних копалин»  № 5, м. Санкт-Петербург, 2007р./

5.  Пилов П.И., Горобец Л.Ж., Кравченко В.П.. Гаевой В.В., Цыбулько Л.А., Шуляк И.А., Верхоробина И.В. «Влияние дисперсности на гидравлические свойства доменных шлаков».  Вестник Национального технического университета «ХПИ» № 38, 2008г.

6.  Горобец Л.Ж., Прядко Н.С., Краснопер В.П., Цыбулько Л.А., Бакум П.А., «Характеристики дисперсности продуктов струйного измельчения».  Научно-техничекий сборник «Обогащение полезных ископаемых» № 41, 2010г.  Днепропетровск.

7.  Пилов П.И., Горобец Л.Ж., Прядко Н.С., Цыбулько Л.А., Верхоробина И.В.  «Акустический мониторинг работы струйных мельниц различного типоразмера».  Вестник НГУ  -  Харьков  НТУ  «ХПИ» -2011,  № 50.

8.  Пилов П.И., Горобец Л.Ж., Прядко Н.С.. Гаевой В.В., Цыбулько Л.А., Бевзенко Б.Ф., Краснопер В.П. «Исследование рабочей зоны струйной мельницы на основе акустического мониторинга»,  8 конгресс обогатителей стран СНГ. Сборник материалов. Том 1, -М.: МИСиС, 2011.

9.  Пилов П.И., Горобец Л.Ж., Прядко Н.С., Левченко К.А., Цыбулько Л.А., Тюря Ю.И. «Исследование амплитудных распределений акустических сигналов процесса струйного измельчения». Сборник «Разработка рудных месторождений»,  № 94, Днепропетровск. – 2011.

10.                    «Дослідження корисних копалин на збагачувальність». Матеріали методичного забезпечення для студентів спеціальності «Збагачення корисних копалин».  / Л.О. Цибулько, Ю.І. Тюря, Т.Ю. Машкова.  Дніпропетровськ, 2012./

11.                    Результаты промышленной проверки системы оптимизации струйного измельчения циркониевого концентрата. Научный сборник № 52.  Днепропетровск, 2013.


© 2006-2020 Інформація про сайт