Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Ліцензійний обсяг прийому на державне замовлення за напрямом підготовки «Переробка корисних копалин»

 

Шифр та найменування галузі знань

Код та напрям підготовки бакалаврів

Ліцензійний обсяг

Денна

Заочна

Вечірня

0503 Розробка корисних копалин

6.050303        Переробка корисних                                 копалин

50

50

29

Підготовка спеціалістів, магістрів

 

 

 

7.05030301    Збагачення корисних копалин

8.05030301

27

 

26

40

 

10

25

 

4

7.05030302   Обробка природних матеріалів

25

-

-

 

Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) для вступу за напрямом:

1.       Обов'язкові: 

  1. Українська мова та література;
  2. Математика;
На вибір:
  • Географія; фізика; іноземна мова.

 

Галузь знань за ступенем "бакалавр": 
18 - Виробництво та технології  

Спеціальність: 
184 - Гірництво 

Спеціалізація: 
Збагачення корисних копалин

 

Форма навчання: денна, заочна, вечірня. 

 

Кваліфікація: 

бакалавр - фахівець в галузі переробки корисних копалин (гірничий інженер- технолог);

спеціаліст - професіонал в галузі переробки корисних копалин (гірничий інженер- технолог);

магістр - професіонал в галузі переробки корисних копалин (гірничий інженер- технолог), дослідник.

 

© 2006-2020 Інформація про сайт